Het gebruik van slootwater voor de beregening van gewassen is niet zonder risico’s.

Nu er zo weinig regen is gevallen zullen veel bedrijven de afweging weer maken om slootwater aan het gewas te geven. Met name in gebieden waar meerdere bedrijven op dezelfde watergangen zijn aangesloten is dat niet altijd zonder risico. Het…