Nieuwe fosfaatindicatie pakt slecht uit

Groen Agro control adviseert telers om dit najaar nog een Pw-getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek.   Een akkerbouw bedrijf op de klei loopt de kans veel fosfaat gebruiksruimte mis te lopen doordat percelen in een…

MRL verlaging naar 0,01 mg/kg voor Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl met ingang van 13 november 2020

Op 23 juli jl. heeft de EU een correctie gepubliceerd op verordening EC 2020/1085. Deze verordening vermeldde voor de MRL-verlagingen van Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl een ingangsdatum van 6 Augustus 2020. Deze ingangsdatum is nu opgeschort…