Nieuwsbrief Tuinbouw 2021-Q4

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Tuinbouw met daarin actuele onderwerpen

Nieuwsbrief Tuinbouw 2021-Q3

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Tuinbouw met daarin de volgende onderwerpen

Uitbreiding van onze BNN-erkenning voor mycotoxinen en zware metalen

Naast de pesticiden (AGF, graan, oliehoudende zaden en thee) ook voor mycotoxinen en zware metalen. Dus voor analyses op biologische producten moet u bij Groen Agro Control zijn.

Waterzijdig systeem op tuinbouwbedrijven doorgelicht

Aandacht voor regels aan humaan pathogenen in water volgens GlobalGAP. Dat gaat over gezondheid voor mensen. Maar natuurlijk vraagt uw gewas ook ‘gezond’ water.
Uitbreiding capaciteit pathogeen analyses bij Groen Agro Control

Uitbreiding capaciteit pathogeen analyses

Groen Agro Control breidt zijn testcapaciteit op het gebied van de pathogenen Salmonella spp en Listeria monocytogenes verder uit.

Analyse Karanjin

Omdat er veel aandacht is voor Karanjin, kan vanaf nu ook geanalyseerd worden en zit in de multi-residu screening LC-MSMS en GC-MSMS.

Analyse Ethyleenoxide

Heeft u Ethyleenoxide analyse met spoed nodig? Rapport binnen enkele dagen mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Groen Agro Control treedt toe tot de Normec Group

We hebben de afgelopen 25 jaar gebouwd aan een mooie onderneming die klanten ondersteunt met analyses en advies. Teneinde continuïteit en groei

Akkerwijze: behoefte aan bemestingskennis bij bedrijfsopvolgers

Akkerbouwers, met name bedrijfsopvolgers, hebben behoefte aan meer parate bemestingskennis. Volgens Joke de Geus van Groen Agro Control is die kennis nodig om minder afhankelijk te zijn van erfbetreders. Vaak zijn de bedrijfsopvolgers hoog opgeleid,…

Ondergronds watersysteem; we weten veel (en veel niet)

Bijzondere vragen van telers, daar bijt Ines van Marrewijk van Groen Agro Control zich graag in vast. Als er een oplossing is voor een kwestie waar een teler mee zit, weet Ines die te vinden. Momenteel is waterkwaliteit een van de grote thema’s,…