Waterzijdig systeem op tuinbouwbedrijven doorgelicht

Aandacht voor regels aan humaan pathogenen in water volgens GlobalGAP. Dat gaat over gezondheid voor mensen. Maar natuurlijk vraagt uw gewas ook ‘gezond’ water.