Nieuwsbrief Tuinbouw 2022-November

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief Tuinbouw met daarin actuele onderwerpen

Residu-eisen in de sierteelthandel

Er worden strengere regels in het leven geroepen voor de omstreden stof ethyleenoxide in additieven.