Aandacht voor precisie bemesting: bladstelenonderzoek in aardappelen

Onlangs besteedden we aandacht aan de mineralisatie onder wisselende weersomstandigheden en aan het vermogen van de bodem om nutriënten vast te houden en aan fluctuerende stikstofgehaltes in de bodem. Bij deze gaan we in op de mogelijkheden van meetmethoden.

In deze grafiek worden twee systemen van meten vergeleken. De bodemscan met de ingekleurde velden duidt op verschillen. Er was een donkergroene deel en een geel deel te herkennen. Van het donkergroene deel, met de meeste biomassa, werden bladstelen verzameld en ook van het gele deel. De blauwe lijn van het bladstelenonderzoek is van de bladstelen die geplukt werden in het groene deel en de rode lijn van het gele deel.

In de bovenstaande grafiek worden twee systemen van meten vergeleken. Een aardappelperceel werd gedurende het hele groeiseizoen gevolgd met het bladstelenonderzoek en er werd een bodemscan gemaakt aan het begin van het seizoen. De bodemscan met de ingekleurde velden duidt op verschillen in de biomassa. In de bladstelengrafiek worden de nitraatgehaltes geïnterpreteerd als hoog, te laag of goed. Wat vervolgens omgezet wordt naar een bemestingsadvies.

Op het akkerbouwerbouw bedrijf VOF Ipenburg van de familie de Geus in Mookhoek (Hoeksche Waard) wordt de komende maanden de ontwikkeling gevolgd in stikstofbeschikbaarheid met de bladsteeltjesmethode. Joke is bodem- en bemestingsdeskundige en werkzaam voor het laboratorium Normec Groen Agro Control in Delfgauw. Zij volgt en beschrijft de ontwikkelingen op het perceel Innovators voor TopBodem.

Meten is niet altijd weten

Het mooie van dit plaatje is dat de scan verschillen in het perceel zichtbaar maakt. Op die verschillende velden zijn gedurende de hele groeiperiode bladstelen bemonsterd en geanalyseerd. De biomassa van de aardappelen die je meet met de scan is wel waargenomen, maar mogelijk lastig te interpreteren. Dat zou het zelfde zijn als je een zieke op de weegschaal zet in plaats van zijn koorts te meten. Echter met het bladstelenonderzoek konden we zien dat zowel het groene deel als het lichte deel voldoende bemest waren. En beide onderdelen van het perceel geen tekorten hadden.

Innovator, eerste meting

Nu naar het perceel dat we dit jaar volgen: De eerste meting staat als een groen driehoekje in de kleine grafiek. In maart werd op dit perceel 34 kuub mixmest van CZAV uitgereden. Onder mooie droge omstandigheden vond dit plaats. Daarmee werd een gift van 114 kg N/ha gerealiseerd. Samen met de basisgift van 63 kg N komt dat op 177 kg N/ha. Op maandag 13 juni werd een bladsteel monster genomen. Dat is 23 dagen na opkomst. Het advies luidt: er moet nodig bijbemest worden, + 75 kg N/ha.

Akkerbouwers Joke en Leen de Geus volgen de komende maanden de ontwikkeling in stikstofbeschikbaarheid met de bladsteeltjesmethode. Joke is bodem- en bemestingsdeskundige en werkzaam voor het laboratorium Normec Groen Agro Control in Delfgauw. Zij volgt en beschrijft de ontwikkelingen op het perceel Innovators voor TopBodem.

Publicatiedatum: 18 jun 2022
Auteur: Joke de Geus
Beeld: Joke de Geus
© Akkerwijze.nl/topbodem
[/av_textblock]