Aandacht voor precisie bemesting: bladstelenonderzoek in aardappelen

Elke aardappelteler zou dit wensen: een mooi gewas en een goede opbrengst en bij de oogst de gewenste aardappelkwaliteit. Daarbij wil hij ook aan alle milieunormen voldoen. Zo aan het begin van het groeiseizoen zouden we eens stil moeten staan bij wat er de komende periode in de bodem gebeurt.

 

Stikstofbeschikbaarheid fluctueert door het seizoen.


De dierlijke mest is een belangrijk leverancier van de hoofd- en van de sporenelementen. Maar is niet altijd meteen beschikbaar. Een groot deel van de stikstof in de mest is niet direct opneembaar en komt pas beschikbaar na mineralisatie. Het is niet makkelijk te voorspellen wanneer die mineralisatie optreedt en hoeveel stikstof er dan vrijkomt. Daarvoor is voldoende vocht en een hoge temperatuur nodig.

Bodemprocessen

Om daar meer over te leren volgden we enkele jaren het verloop van de stikstofgehaltes op een aantal percelen. Dat deden we op meerdere percelen en op twee dieptes, te weten 0-30 en 30-60 cm diep. Een belangrijke conclusie die we trokken was dat op alle percelen er op 17 mei een stikstof piek te zien was. Die piek werd niet veroorzaakt door een mestgift maar door de weersomstandigheden. Het zijn temperatuur en vocht die tot mineralisatie aanzetten.

Fluctuaties

Stikstofgehaltes in de bodem fluctueren sterk. De aardappelteler wil dat de stikstof ten goede komt aan het gewas. En dat de stikstof liefst zoveel mogelijk wordt opgenomen en omgezet wordt in kilo’s aardappelen. Stikstof die denitrificeert of uitspoelt is verloren.

 

De piek in stikstofbeschikbaarheid hangt af van temperatuur en vocht.

CEC

De CEC is het vermogen van de bodem om deze mineralen vast te houden. Die mineralen zitten licht gebonden aan de negatief geladen kleideeltjes en organische stofdeeltjes. Het zijn de positieve ionen als kalium, magnesium, calcium en ammonium, die daardoor voor de planten beschikbaar blijven. Planten maken daarvan gebruik en nemen die nutriënten op. Helaas geldt dat niet voor nitraat, want die is negatief geladen en zal ongehinderd uit kunnen spoelen, wanneer deze niet direct door de planten opgenomen wordt.

Innovator

Hoe planten de stikstof opnemen gaan we volgen met het bladstelenonderzoek. Volgende week starten we in een perceel Innovators. Het is dan 28 dagen na de opkomstdatum. Een goed moment voor de eerste metingen.

Akkerbouwers Joke en Leen de Geus volgen de komende maanden de ontwikkeling in stikstofbeschikbaarheid met de bladsteeltjesmethode. Joke is bodem- en bemestingsdeskundige en werkzaam voor het laboratorium Groen Agro Control in Delfgauw. Zij volgt en beschrijft de ontwikkelingen op het perceel Innovators voor TopBodem.

Publicatiedatum: 12 jun 2022
Auteur: Joke de Geus
Beeld: Joke de Geus
© Akkerwijze.nl/topbodem