Analyse op residu van Matrine in AGF

Momenteel is er veel aandacht voor het de actieve stof Matrine. Dit is een alkaloïde dat door planten van het geslacht Sophora wordt aangemaakt en wordt in sommige landen als insecticide gebruikt in verschillende teelten. Matrine, is momenteel niet geregistreerd in de EU als gewasbeschermingsmiddel en heeft daarom een MRL van 0,01 mg/kg

Enkele Duitse Retail bedrijven hebben als eis dat producten die zij inkopen vrij moeten zijn van Matrine. Matrine wordt standaard gemeten in onze Multi-residu analyse en is te vinden op onze analyselijst voor AGF.