ARfD – berekening volgens het EFSA PRIMo model versie 3.1

Per 12 oktober 2020 berekent en rapporteert Groen Agro Control de uitputting van de ARfD (ARfD-waarde) voor Nederland met het EFSA PRIMo model 3.1. De Acute Referentie Dosis (ARfD) is een schatting voor de hoeveelheid van een pesticide in voedsel die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten. De uitputting van de ARfD wordt berekend als percentage van de  ARfD – waarde.

Voorheen werd voor de berekening van het ARfD percentage gebruik gemaakt van de nationale modellen, in Nederland het NESTI-model. De berekening van de ARfD is, net als de MRL jaren geleden, geharmoniseerd binnen de Europese Unie. Het berekeningsmodel binnen de Europese Unie is het EFSA PRIMo model (huidige versie 3.1). Voor Nederland heeft het RIVM daarnaast een lijst met bijbehorende processingfactoren gepubliceerd die in de berekening worden verwerkt. De berekening van de ARfD met het PRIMo model met processingfactoren wordt ook toegepast bij het toetsen aan de eisen van Nederlandse retailers. Voor andere landen binnen de EU wordt het PRIMo model zonder de processing factoren gebruikt.

Mocht u vragen hebben over deze wijziging van de ARfD berekening dan kunt u contact opnemen met uw accountmanager of met het residulab.