Artikelen door Groen Agro Control

Flexibele scope voor geaccrediteerde analyses van pesticiden in AGF en Granen

Na een positief beoordelingsonderzoek door de Raad voor Accreditatie (RvA) is het residulab van Groen Agro Control vanaf heden in het bezit van een flexibele scope voor de analyse op residuen van pesticiden in voedingsmiddelen, diervoerders, producten van plantaardige oorsprong en water. Vanaf heden worden onderstaande residuen van pesticiden ook onder accreditatie gemeten: Residu Screening […]

ARfD – berekening volgens het EFSA PRIMo model versie 3.1

Per 12 oktober 2020 berekent en rapporteert Groen Agro Control de uitputting van de ARfD (ARfD-waarde) voor Nederland met het EFSA PRIMo model 3.1. De Acute Referentie Dosis (ARfD) is een schatting voor de hoeveelheid van een pesticide in voedsel die iemand binnen 24 uur kan innemen zonder noemenswaardige gezondheidseffecten. De uitputting van de ARfD […]

Groen Agro Control Peru neemt deel aan de Expoalimentaria 2020

Groen Agro Control Perú SAC neemt deel aan deze nieuwe versie van 2020 Expoalimentaria: Virtual Expoalimentaria van 30 september tot 15 november van dit jaar. Virtual Expoalimentaria is een commercieel platform dat is opgericht om belangrijke producten in de voedingsmiddelen-, dranken-, machines-, diensten-, containers- en verpakkingssector voor de voedingsindustrie te tonen en te promoten. Het […]

Groen Agro Control Peru behaald accreditatie voor de analyse van residuen van gewasbeschermingsmiddelen

Onze collega’s in Lima hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de validatie van de analysemethoden voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Onlangs heeft de Nederlandse RvA deze inspanningen geëvalueerd en de accreditatie toegekend aan onze analysemethoden. De residuanalyses op AGF producten en granen die door ons laboratorium in Peru worden uitgevoerd vinden dus vanaf heden onder accreditatie […]

Nieuwe fosfaatindicatie pakt slecht uit

Groen Agro control adviseert telers om dit najaar nog een Pw-getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek.   Een akkerbouw bedrijf op de klei loopt de kans veel fosfaat gebruiksruimte mis te lopen doordat percelen in een lagere fosfaatklasse vallen. De oorzaak daarvan is de overgang naar een nieuwe indicatie van de fosfaat toestand. […]

MRL verlaging naar 0,01 mg/kg voor Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl met ingang van 13 november 2020

Op 23 juli jl. heeft de EU een correctie gepubliceerd op verordening EC 2020/1085. Deze verordening vermeldde voor de MRL-verlagingen van Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl een ingangsdatum van 6 Augustus 2020. Deze ingangsdatum is nu opgeschort naar 13 November 2020. Deze correctie is te downloaden via: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1085R(01)&from=EN De EU-toelating voor het gebruik van het insecticide Chloorpyrifos […]

Wijzigingen in de wetgeving voor Perchloraat en Chloraat

De analyse van Chloraat en Perchloraat Voor zowel Chloraat als Perchloraat zijn er onlangs wijzigingen in de EU wetgeving opgenomen. Vanaf 28 juni gelden er voor Chloraat maximumresidulimieten. In Europa is het gebruik van Chloraat als gewasbeschermingsmiddel al enige tijd verboden. Naast deze directe toepassing als gewasbeschermingsmiddel kan Chloraat ook voorkomen in water als afbraakproducten […]

De laboratoria van Groen Agro Control werken op volle kracht!

Omdat onze analyses veelal worden uitgevoerd in het kader van de voedselveiligheid zijn wij onderdeel van de vitale sector en onze 3 laboratoria werken op volle sterkte aan de analyses op uw monsters. U kunt in deze hectische periode dus gewoon bij ons terecht voor analyses en advies. Neem voor meer informatie contact op met […]

Updates van de Residu Screening in AGF, granen en gewas

Onlangs hebben de specialisten van ons residulab weer een aantal belangrijke ontwikkelingen afgerond. Voor de matrices AGF, Graan en gewas zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd in de analysemethoden. Vanaf 24 februari gelden er nieuwe analyselijsten voor AGF, Graan, gewas en overige matrices. Hieronder de wijzigingen op een rijtje. Er zijn nieuwe componenten toegevoegd aan de […]