Groen Agro Control treedt toe tot de Normec Group

Groen Agro Control heeft de afgelopen 25 jaar gebouwd aan een mooie onderneming die klanten ondersteunt met analyses en advies. Teneinde continuïteit en groei van onze onderneming te waarborgen, hebben we ervoor gekozen om vanaf 2 maart 2021 toe te treden tot de Normec Group. We zijn blij dat we deze stap hebben kunnen maken om samen in te zetten op nieuwe ontwikkelingen.

De Normec Group is een Nederlands bedrijf met vergelijkbare kernwaarden dat een totaalpakket aanbiedt op het gebied van kwaliteitstesten, analyses, veiligheid en inspecties in de gehele levensmiddelensector. Door deel uit te gaan maken van de Normec Group kunnen wij nu en in de toekomst een uitstekend dienstenpakket en hoogwaardige kennis aanbieden in de agro- en food sector.

Voor u als klant verandert er in principe niets. U kunt blijven rekenen op dezelfde kennis, kwaliteit en persoonlijke service en u houdt dezelfde contactpersonen bij Groen Agro Control. Wij zijn ervan overtuigd dat wij u als klant door toetreding tot de Normec Group een bredere en nóg betere dienstverlening kunnen bieden.

Wij hechten veel waarde aan het persoonlijk contact en heldere communicatie. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan zijn wij altijd beschikbaar voor nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Bert van Tol

Contactpersonen voor uw sector zijn:
Tuinbouw en telersverenigingen – Ines van Marrewijk
AGF Handel en Voedingsmiddelenindustrie – Michel Witmer
Akkerbouw en grasland – Joke de Geus
Peru – Andrea Pro
Overige landen – Han van der Put