Groen Agro Control zet in op compostanalyses

Deze week ontving Groen Agro Control groen licht van de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van analyses op organische reststromen als compost, GFT, groenafval en zuiveringsslib. Het laboratorium behaalde de accreditatie voor het uitvoeren van analyses op nutriënten en zware metalen in producten die nuttig zijn voor de bodem en aan wet- en regelgeving moeten voldoen. Deze analyses worden uitgevoerd op ons laboratorium in Delfgauw. Composteerbedrijven en producenten van organische reststromen nemen zelf monsters of kunnen deze tegen een vergoeding door Groen Agro Control of via Van de Meerakker Service BV laten nemen.

Accreditatie is de graad van zuiverheid van analyses die door de Raad voor Accreditatie wordt uitgereikt om te bereiken dat klanten er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de analyses in orde is. Om te voorkomen dat de toepassing van producten aan de bodem tot vervuiling leiden, of tot een overschrijding van wettelijk toegestane hoeveelheden stikstof en fosfaat, laten composteerders deze eerst onderzoeken. De gehaltes kunnen op verzoek van de opdrachtgevers doorgegeven worden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee is  het product geregistreerd en vindt de afzet op een verantwoorde manier plaats.

Groen Agro Control steekt in op deze analyses omdat zij vinden dat de circulaire landbouw de toekomst is.  Compost heeft goede eigenschappen als  bodemverbeteraar. Bijkomend voordeel is dat de hoeveelheden aan stikstof en fosfaat in compost voor de helft meetellen voor de gebruiksnormen die gelden voor de toepassing van meststoffen in de landbouw.

Niet alle afvalstromen komen in aanmerking voor toepassing als bodemverbeteraar. Sommige afvalproducten zouden een  gevaar kunnen vormen vanwege  hoge concentraties aan niet gewenste verbindingen. Naast de analyses die zij uitvoeren voor composteerinrichtingen helpen zij ook organisaties die hun afvalproducten willen laten testen om toegelaten te worden als bruikbare grondstof voor toepassingen in de landbouw.

Meer informatie over de accreditatie van compostanalyses vindt u op onze website.

U kunt hierover ook contact opnemen met Joke de Geus, productmanager akkerbouw en grasland. Of bel met +31(0)15 257 25 11