Het gebruik van slootwater voor de beregening van gewassen is niet zonder risico’s.

Nu er zo weinig regen is gevallen zullen veel bedrijven de afweging weer maken om slootwater aan het gewas te geven. Met name in gebieden waar meerdere bedrijven op dezelfde watergangen zijn aangesloten is dat niet altijd zonder risico. Het is daarom verstandig om eerst maatregelen nemen om gewasschade te voorkomen.

Dus controleer vooraf of het veilig is om slootwater in te zetten op:

        Plantenziekten die grote schade aan kunnen richten aan uw gewas

        Gewasbeschermingsmiddelen en vooral onkruidbestrijdingsmiddelen

        Nutriënten en zware metalen die onverwacht hoog kunnen zijn

 Voor dit hele pakket kunt u terecht bij Groen Agro Control.  Vraag wat voor u relevant is aan onze specialisten op uw vakgebied.

Geen gietwater meer beschikbaar hebben is geen optie, maar gebruik van slootwater vraagt wel extra aandacht. Bij gebruik van water uit de sloot worden telers nog regelmatig geconfronteerd met problemen indien zij zich onvoldoende bewust zijn geweest van de invloed van hun omgeving op de kwaliteit van het slootwater. Telers die in de omgeving bijvoorbeeld mais- en granenteelt hebben of grasland waar herbiciden in de sloot terecht zijn gekomen dienen extra waakzaam te zijn voor de kwaliteit van dit water. Dit water kan schade veroorzaken na het druppelen in de kas, zoals tomaten die te maken krijgen met agressieve Phytophthora uit naburige aardappelpercelen, een sloot-EC die door omstandigheden 5 blijkt te zijn in plaats van de verwachte gebruikelijke 0,5 mS/cm, of onverwacht hoge natrium-cijfers. Hier komt nog bij dat aanwezigheid van herbiciden al in lage concentratie groeiremming kan veroorzaken in gewassen. Tot slot bestaat er de kans dat er gewasbeschermingsmiddelen in hoge concentratie aanwezig zijn in het water, deze kunnen door de gewassen worden opgenomen en mogelijk zorgen voor MRL-overschrijdingen in het eindproduct.

Telers denken soms met een zandfilter wel voldoende schoon slootwater binnen te kunnen halen, maar deze houden geen gewasbeschermingsmiddelen tegen. Verder kunnen filters heel snel volledig verstopt raken bij veel algengroei in de sloot. Indien slootwater wordt ingelaten in het bassin is het aan te bevelen om dit eerst te ontsmetten voordat het water het bassin in gaat. 

Slootwater bijmengen levert altijd andere zuurstof- en pH-verhoudingen op dan normaal in het bassin. Het is aan te bevelen om bij slootwatergebruik de pH-storingsmelders bij de unit bijvoorbeeld een halve punt scherper af te stellen dan normaal. Sowieso is het verstandig om het pH-alarm in te stellen op +0,5 of -0,5 van de standaardwaarde.

Uiteraard vragen ook de EC-waarden aandacht. Als bijvoorbeeld veel natrium in het bijgemengde slootwater al één punt EC verhoging veroorzaakt, kan het zijn dat volgens het rekenschema te weinig voeding voor de planten wordt bijgemengd. Soms kan het dan nodig zijn een halve of hele EC meer voeding mee te geven, ook al druist dit in tegen de gebruikelijke juist lagere EC’s bij warm zonnig weer.