Nieuws voor de Open Teelten – Februari 2023

Geachte lezer,

Het is winter en onze grondboren worden weer uit het vet gehaald voor de grondmonsternames. We informeren u over grondonderzoeken. Deze grondonderzoeken zijn een waardevolle investering in uw grond. En overweegt u een innovatief  onderzoek op te zetten? De overheid helpt het midden- en kleinbedrijf met tegemoetkomingen tot 70% van de onderzoekskosten.

We wensen u veel leesplezier!

  • Investeer nu in grondonderzoek
  • Probeer uw mestruimte zo optimaal mogelijk te benutten
  • Onderzoek met MIT Vouchers

Investeer nú in grondonderzoek

Het is winter en de voorbereidingen voor het nieuwe groeiseizoen beginnen weer. Het is nu tijd om grondonderzoeken uit te voeren. Deze onderzoeken zijn een investering in uw grond. Onze meest uitgebreide onderzoeken leggen de schatten van uw grond bloot. De meest uitgebreide onderzoeken zijn de AB6 onderzoeken. In de AB6 onderzoeken komt u meer te weten over de hoofdelementen (stikstof, fosfaat en kalium) en de nevenelementen (magnesium en zwavel). En ook over de C/N verhouding.

Let u ook wel eens op de C/N verhouding? En ziet u de C/N verhouding door de jaren heen verbeteren? Loopt u risico’s op tekorten aan sporenelementen? En is het vermogen van uw grond om positieve ionen te binden de laatste jaren toegenomen? Een hoge CEC betekent dat na een flinke regenbui de nutriënten nog beschikbaar zijn. Dat wordt weergegeven door de CEC.

U hoeft het niet allemaal te onthouden, want op onze website hebben we een aantal aspecten voor u op een rijtje gezet. Bodemvruchtbaarheid is het totaal aan factoren die bijdragen aan een goed groeiend gewas met optimale opbrengsten. Een groot aantal van die factoren analyseren wij. Wel adviseren wij u om een uitgebreid grondonderzoek uit te voeren zodat u alle ins en outs van uw percelen blijft volgen.

Geef u nu op voor grondonderzoek, via deze link: Aanmelden voor grondonderzoek. Vanzelfsprekend zijn deze onderzoeken ook geschikt voor de regelingen Fosfaatdifferentiatie en Derogatie

Probeer uw mestruimte zo optimaal mogelijk te benutten

Denkt u dit jaar ook eens aan het uitvoeren van mineraal stikstofonderzoek voorafgaande aan de teelt. Met het stikstofonderzoek bespaart u mogelijk aanzienlijke hoeveelheden kunstmest. Rekent u het maar eens uit. Wanneer we rekening houden met de minerale stikstof bodemvoorraad, de voorvrucht, nalevering van gewasresten en van de tweedejaars werking van dierlijke mest, kan u dit wel 10 tot 85 kg N/ha besparen ten opzichte van de gebruiksnorm.

Het lukraak bemesten wat gebruiksnormen voorschrijven lijkt nu niet meer aan de orde. Het is nu tijd voor maatwerk. Monsternames voor stikstof vinden plaats van januari tot half maart. Wanneer het akkerbouwgewassen betreft. Natuurlijk kunt u deze monsters ook zelf steken. Aanmelden voor grondonderzoek voor stikstof  

Wilt u meer informatie over de onderzoeksmogelijkheden en over onze onafhankelijke adviezen, of over het zelf steken van grondmonsters? Neemt u contact met ons op en overleg met Joke de Geus.

Onderzoek met MIT-kennisvouchers

Loopt u als akkerbouwer of als groep akkerbouwers met een idee rond dat u graag zou willen uitzoeken? Het projectteam van Normec Groen Agro Control kan deze vragen mogelijk onderzoeken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een kennisvoucher. Deze voucher dekt een groot gedeelte van de onderzoekskosten (40 -70%). De overheid financiert uw project wanneer de onderzoeksvraag voldoet aan de kennisagenda. Het Kennis- en innovatie convenant beschrijft als een van de onderdelen van de kennisagenda, duurzame ontwikkelingen en een circulaire economie.

Normec Groen Agro Control wil klanten versterken met innovaties maar ook zoeken naar oplossingen voor uw problemen. U kunt daarvoor gebruikmaken van MIT vouchers. Onze werkwijze voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn door de RVO. Samen kijken we naar de mogelijkheden en maken een plan. Wij zijn ervaren met het schrijven van onderzoeksvoorstellen en met het aanvragen van financiering. De volgende subsidieronde start binnenkort, te weten in april 2023. Wilt u meer informatie over de onderzoeksmogelijkheden of subsidies voor het MKB? Neem contact met ons op en overleg met Joke de Geus

Uw monster insturen?

U kunt uw monster insturen naar:
Normec Groen Agro Control
Distributieweg 1
2645 EG te Delfgauw
.

Als u liever gebruik maakt van onze ophaalservice dan kunt een e-mail sturen naar monsterophalen.agro@normecgroup.com. In dat geval worden de monsters bij u opgehaald. Echter kunnen wij ook een monstername inplannen. Voor het ophalen van monsters kunt u ook gebruik maken van onze website.