Nieuwsbrief Tuinbouw 2021-Q4

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u de nieuwste Nieuwsbrief Tuinbouw met daarin de volgende onderwerpen: Zware metalen deel 2. Analyses op zaden, rassen en jong planmateriaal. Residuen in sierteelt. Tellingen in leveringen van natuurlijke vijanden. Training hygiëne en plantenziekten voor sector vermeerdering. Lever uw monster in met duidelijke monsteromschrijving en met een opdracht erbij.