Nieuwsbrief Tuinbouw 2022-December

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u onze Nieuwsbrief Tuinbouw op de laatste werkdag van 2022 met daarin de volgende onderwerpen:

  • Residuen van gewasbeschermingsmiddelen/diverse doelen,
  • Actuele analyses
  • Controleer uw processen op het bedrijf
  • Is uitgangsmateriaal vrij van ziekten
  • Kort nieuws.

Ines van Marrewijk wenst u bij deze een gezond 2023.