Nieuwsbrief Tuinbouw 2022-Q1

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u de tweede Nieuwsbrief Tuinbouw van 2022 met daarin de volgende onderwerpen: Kiemgetallen micro-organismen in waterstromen, Gisten in water, Zware metalen en invloed ervan op gewas (deel 3) en HortiContact 2022.