Nieuwsbrief Tuinbouw 2022-November

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u onze Nieuwsbrief Tuinbouw van 2022-Q4 met daarin de volgende onderwerpen: Waterkwaliteit steeds belangrijker, Bijeenkomst Teeltwisseling Paprika 16 november, Actuele analyses in (pot)grond, Onderzoek met MIT-voucher subsidie, Monstername onder accreditatie en kort nieuws.