Nieuwsbrief Tuinbouw 2023 – Maart

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u onze Nieuwsbrief Tuinbouw van maart 2023 met daarin de volgende onderwerpen:

  • Introductie collega Boris Berkhout
  • Waterkwaliteit in getallen
  • Plant sensoren
  • Onderzoek met MIT-voucher subsidie
  • Uitleg over microbiologische kiemgetallen
  • Kort nieuws