PFAS

Wat is PFAS

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, een groep chemische stoffen die al tientallen jaren worden gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten vanwege hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen.

PFAS zijn zeer persistent, wat betekent dat ze niet afbreken in het milieu en zich ophopen in het lichaam van mens en dier. Sommige PFAS-stoffen worden geassocieerd met gezondheidsrisico’s, zoals verhoogde cholesterolgehaltes, afname van de afweer tegen ziekten en mogelijk kanker.

PFAS worden aangetroffen in verschillende producten, zoals Teflon-pannen, waterafstotende kleding en meubelstoffen, en zijn ook aanwezig in veel industriële processen. Er wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar PFAS om de potentiële gezondheidsrisico’s beter te begrijpen en manieren te vinden om de blootstelling aan deze stoffen te verminderen.

Vanwege hun persistentie en potentiële gezondheidsrisico’s zijn PFAS de afgelopen jaren onderwerp van zorg en aandacht geworden bij regelgevende instanties en het grote publiek. Er worden in veel landen maatregelen genomen om de blootstelling aan deze stoffen te verminderen.

Hoeveel PFAS verbindingen zijn er?

Er zijn naar schatting meer dan 4700 verschillende PFAS-verbindingen. Dit komt doordat PFAS een groep van chemische verbindingen is die bestaat uit een fluorkoolstofketen en verschillende functionele groepen, zoals sulfonzuur of carboxylzuur. Deze functionele groepen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd, wat leidt tot een grote verscheidenheid aan PFAS-verbindingen.

Een van de meest bekende en onderzochte PFAS-verbindingen is perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA), maar er zijn nog veel andere PFAS-verbindingen waarvan de toxiciteit en persistentie in het milieu nog niet volledig bekend zijn.