Residu-eisen in de sierteelthandel

Normec Groen Agro Control informeert u graag over residu-eisen in de sierteelthandel.

Grootwinkelbedrijven in Europa stellen hoge eisen aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen op bloemen en planten. Gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt worden gecontroleerd gebruikt door telers. Helaas zijn de eisen soms zo hoog dat het eindproduct toch niet voldoet.
Normec Groen Agro Control kan handelsbedrijven informeren over hoe residu-eisen een onderdeel worden van de kwaliteit van uw producten.

Start met een risico-inventarisatie binnen uw bedrijf. En laat u informeren over wetgeving op basis van EU verordeningen, residu eisen binnen kwaliteitscertificaten en extra bovenwettelijke residu eisen van de grote retailers.
Onze rapporten bij residuanalyse van siergewassen zijn zeer compleet. Desgewenst leveren we ook de beoordeling op extra eisen uit de markt direct in het rapport. Zo toetsen wij op blacklist-componenten, maximaal aantal stoffen, maximale som van stoffen en ARfD-waarden.

Lees meer hierover via deze link:
https://agrocontrol.nl/sectoren/tuinbouw/tuinbouw-pesticiden-onderzoek/residu-analyse-op-siergewassen/

Voor meer info: neem contact op met Ines van Marrewijk, Sr. Product Manager Tuinbouw, of bel +31(0)15 257 25 11