Tellingen op nuttige schimmels en bacteriën brengt échte waarden van weerbaarheid in beeld

Fusarium, rhizoctonia, pythium, het zijn allemaal wortelziekten die soms moeilijk onder controle te houden zijn. De preventieve inzet van nuttige schimmels en bacteriën kan de plantweerbaarheid verbeteren. Groen Agro Control levert analyse om in het geleverde materiaal, of in het substraat of in water deze organismen te kwantificeren. Zo weet u welke hoeveelheid er in de verpakking zit en bijvoorbeeld wat er nog in leven is in het substraat of in drainwater. Zo kunt u vaststellen of een nieuwe dosis alweer nodig is of wellicht leeft er nog voldoende.

Groen Agro Control meet vooral in kiemgetallen dus daarmee de echte levende waarden in kolonie vormende eenheden per ml of gram. Het monster wordt op voedingsbodem gezet en na enkele dagen kan men zo tellen hoeveel Bacillus spp., Trichoderma spp,, melkzuurbacteriën en dergelijke aanwezig is. “We adviseren daarbij OOK de telling te laten doen van algemene bacteriën, schimmels en gisten. En altijd de analyse op belangrijke wortel ziekten. De inzet van nuttige bio dient vanzelfsprekend meetbaar te zijn in een lagere infectiedruk van schadelijke wortelziekten. Zo kunt u van alle kanten in het wortelmilieu zien hoe de inzet van nuttige organismen voor uw gewas werkt.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ines van Marrewijk, productmanager bij Groen Agro Control, Distributieweg 1 – 2645 EG Delfgauw, telf. 015 2572511

Publicatiedatum: 
© BloemenPlantenNieuws.nl