Test nu uw aardappelbewaarschuur op chloorprofam

De Europese Commissie zal in de loop van dit jaar een tijdelijke MRL voor de komende jaren bekend maken voor Chloorprofam in aardappelen. Tot het moment van bekendmaking van de nieuwe MRL, blijft de bestaande MRL (10 mg/kg) van kracht.  

Sinds dit jaar is het namelijk verboden de stof te gebruiken in aardappelen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) zal de Europese Commissie adviseren welke voorlopige MRL-waarde gepast is. In haar advies houdt ze rekening met kruisbesmetting van aardappelen in bewaarschuren waarin eerder Chloorprofam werd gebruikt.

Telers die gestopt zijn met het middel, hebben namelijk de kans dat er nog zeer kleine concentraties meetbaar zijn. Resten van de stof kunnen nog in de bewaarschuur zitten waarin eerder Chloorprofam werd gebruikt en opgenomen worden door de aardappelen of uien. Als uw producten geen chloorprofam bevatten zou dat kunnen betekenen dat aanpassingen in uw voorraadschuur niet nodig zijn.

Uw product controleren op Chloorprofam? Groen Agro Control is een geaccrediteerde (NEN-EN-ISO 17025) laboratorium. Haar GC-MSMS-analysemethode is geaccrediteerd voor aardappelen, groente en fruit. De analyse van de component Chloorprofam is nog eens extra geaccrediteerd in de matrix AGF. Neem voor vragen contact op met productmanager Joke de Geus via j.degeus@agrocontrol.nl of 015 – 25 72 511.