Wijzigingen in de wetgeving voor Perchloraat en Chloraat

De analyse van Chloraat en Perchloraat

Voor zowel Chloraat als Perchloraat zijn er onlangs wijzigingen in de EU wetgeving opgenomen.

Vanaf 28 juni gelden er voor Chloraat maximumresidulimieten.

In Europa is het gebruik van Chloraat als gewasbeschermingsmiddel al enige tijd verboden. Naast deze directe toepassing als gewasbeschermingsmiddel kan Chloraat ook voorkomen in water als afbraakproducten van desinfectiemiddelen. Indien dit water tijdens de teelt wordt gebruikt als irrigatie voor het gewas dan bestaat de kans dat er in het eindproduct een te hoog gehalte aan Chloraat aanwezig is. De MRL’s in aardappelen, groente, fruit en andere voedingsmiddelen variëren tussen de 0.05 en 0.7 mg/kg product. De MRL’s zijn vastgelegd in verordening EC 749/2020 en zijn van kracht vanaf 28 juni 2020.

Maximumgehaltes voor Perchloraat in AGF, thee, babyvoeding en granen vanaf 1 juli 2020

Perchloraat is een van de contaminanten die in levensmiddelen terecht kunnen komen. Deze chemische verbinding komt van nature voor in ons milieu maar meer nog doordat het een afbraakproduct is van meststoffen of desinfectiemiddelen. Gewassen kunnen Perchloraat opnemen en zo kunnen AGF producten verontreinigd raken met Perchloraat. Bij langdurige consumptie van producten met Perchloraat kunnen gezondheidsrisico’s optreden. Daarom heeft de EU besloten om de gehaltes aan Perchloraat in bepaalde producten op te nemen in verordening EC 1881/2006. Vanaf 1 juli 2020 zullen deze maximumgehaltes gelden voor de productgroepen: AGF, thee, babyvoeding en bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen

 

Perchloraat MRL (mg/kg)
Groenten en fruit met uitzondering van

Cucurbitaceae en boerenkool

—Bladgroenten en kruiden

0,05

0,10

0,50

Thee (Camellia sinensis), gedroogd

Kruiden- en vruchtenthee, gedroogd

0,75
Volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, voeding voor

medisch gebruik voor zuigelingen en peuters en peutervoeding (*) Babyvoeding

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen

0,01

 

0,02

0,01

(*) Peutervoeding omvat dranken op basis van melk en soortgelijke producten op basis van eiwitten, bestemd voor peuters. Deze producten vallen buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 609/2013

Het Residulab van Groen Agro Control kan uw producten analyseren op residu van Chloraat en Perchloraat. Hiervoor hebben wij een LC-MSMS methode paraat met 0,01 mg/kg als rapportagegrens. Voor meer informatie over Perchloraat of Chloraat en het analyseren op deze residuen kunt u contact met ons opnemen. De MRLs kunnen ook worden opgezocht in de EU pesticide database of in de bijlage van verordening EC 749/2020.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie