PFAS

Hoe kunnen wij u helpen?

De wetgeving voor onderzoek naar PFAS in vis/schaaldieren, vlees en eieren is sinds afgelopen januari 2023 van kracht. In verordening 1881/2006 zijn voor deze producten maximale normen opgenomen voor PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS en de som van deze 4 PFAS.

Wij adviseren daarom om uw product te laten testen om te weten of u voldoet aan de gestelde normering.

In aanbeveling 2022/1431 van de Europese commissie zijn indicatieve waarden voor o.a. AGF en melk opgenomen. Wanneer deze worden overschreden zou de bron van de verontreiniging moeten worden achterhaald. Voor de AGF en melk geldt, bereid je voor, wat zit er in het eindproduct? Wij kunnen u helpen met het achterhalen van de bron als de indicatieve waarde of norm wordt overschreden.

Grond en water; voorkom introductie van PFAS in uw product vanuit bv. oppervlaktewater of de bodem waar u op teelt. Laat een analyse uitvoeren en voorkom een verontreiniging met PFAS in het eindproduct.

Voor grondstoffen/verpakkingsmateriaal is het belangrijk om aan te tonen dat er geen PFAS in aanwezig is. Hiermee voorkomt u contaminatie van het eindproduct.

Volg o.a. de volgende stappen om er voor te zorgen dat je voorbereid bent op de PFAS-wetgeving:

  • Lever je eindproduct in voor analyse op PFAS
  • Achterhaal de bron van een eventuele PFAS verontreiniging.
  • Voor een risico analyse uit en stel een monitoringsplan op om de risicoproducten te volgen.

Normec Groen Agro Control kan u helpen bij bovenstaand stappenplan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wat is PFAS

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, een groep chemische stoffen die al tientallen jaren worden gebruikt in industriële toepassingen en consumentenproducten vanwege hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen.

PFAS zijn zeer persistent, wat betekent dat ze niet afbreken in het milieu en zich ophopen in het lichaam van mens en dier. Sommige PFAS-stoffen worden geassocieerd met gezondheidsrisico’s, zoals verhoogde cholesterolgehaltes, afname van de afweer tegen ziekten en mogelijk kanker.

PFAS worden aangetroffen in verschillende producten, zoals Teflon-pannen, waterafstotende kleding en meubelstoffen, en zijn ook aanwezig in veel industriële processen. Er wordt wereldwijd onderzoek gedaan naar PFAS om de potentiële gezondheidsrisico’s beter te begrijpen en manieren te vinden om de blootstelling aan deze stoffen te verminderen.

Vanwege hun persistentie en potentiële gezondheidsrisico’s zijn PFAS de afgelopen jaren onderwerp van zorg en aandacht geworden bij regelgevende instanties en het grote publiek. Er worden in veel landen maatregelen genomen om de blootstelling aan deze stoffen te verminderen.

Hoeveel PFAS verbindingen zijn er?

Er zijn naar schatting meer dan 4700 verschillende PFAS-verbindingen. Dit komt doordat PFAS een groep van chemische verbindingen is die bestaat uit een fluorkoolstofketen en verschillende functionele groepen, zoals sulfonzuur of carboxylzuur. Deze functionele groepen kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd, wat leidt tot een grote verscheidenheid aan PFAS-verbindingen.

Een van de meest bekende en onderzochte PFAS-verbindingen is perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) en perfluoroctaanzuur (PFOA), maar er zijn nog veel andere PFAS-verbindingen waarvan de toxiciteit en persistentie in het milieu nog niet volledig bekend zijn.