Nieuwsbrief Tuinbouw 2022-Q1

Geachte lezer,

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief Tuinbouw van 2022 met daarin de volgende onderwerpen: Tellingen op nuttige schimmels en bacteriën, Nutriënten in onderzoek, Nieuwe lay-out voor rapporten nutriënten, Groen Agro Control aanwezig op de HortiContact 2022 en Actuele analyselijsten op residuen..