Ralstonia solanacearum in Gember vanuit Peru

De Duitse autoriteiten hebben met Peru gecommuniceerd over de aanwezigheid van de bacterie Ralstonia solanacearum in gemberzendingen vanuit Peru. Als gevolg hiervan zijn gemberzendingen uit Junín, Peru, in Duitsland verbrand. De Europese Unie voert vaker analyses uit en als de detectie van Ralstonia doorgaat, kan dit leiden tot sancties, marktbeperkingen en uiteindelijk de sluiting van de markt voor Peruaanse gember.

Normec Groen Agro Control kan via PCR-analyse Ralstonia
solanacearum voor u analyseren. Positieve monsters moeten wel bij de NVWA gemeld worden. Neem voor meer informatie op met Michel Witmer, onze senior product manager.