MRL wijziging

Op 29 oktober heeft de EU verordening 2019/1791 gepubliceerd waarin wijzigingen van de MRLs worden aangekondigd. Verordening 2019/1791 beschrijft MRL aanpassingen van 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, vetalcoholen, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisineszuur en trifloxystrobin in of op bepaalde producten. Deze wijzigingen gaan in op 18 november 2019. De wijzigingen voor Pyridaben zijn met terugwerkende kracht geldig vanaf 13 augustus 2019.