Uitbreiding van onze BNN-erkenning voor mycotoxinen en zware metalen

Groen Agro Control heeft uitbreiding van BNN erkenning ontvangen. Naast de pesticiden (AGF, graan, oliehoudende zaden en thee) ook voor mycotoxinen en zware metalen. Dus voor analyses op biologische producten moet u bij Groen Agro Control zijn.

Onlangs hebben wij een uitbreiding gekregen van ons BNN-certificaat. Momenteel voldoet ons laboratorium aan de eisen die BNN stelt aan de analyses van residuen van pesticiden, mycotoxinen en zware metalen voor biologische producten in de volgende groepen:
  • AGF
  • verwerkte AGF -producten,
  • granen, graanproducten, rijst, oliehoudende zaden en plantaardige oliën
  • Thee en specerijen
Het Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) is een organisatie die de belangen van de biologische sector waarborgt. De kwaliteit van Laboratoria met een BNN-erkenning wordt gewaarborgd door strikte eisen waaraan zij dienen te voldoen. Met de hernieuwde en uitgebreidere scope van onze BNN-erkenning hopen we de biologische sector nog beter van dienst te kunnen zijn.

Waterzijdig systeem op tuinbouwbedrijven doorgelicht

Dit voorjaar viel er weinig regenwater dus worden nu al de reserves aangesproken. In een vorige nieuwsmail Tuinbouw had Groen Agro Control reeds aandacht voor regels aan humaan pathogenen in water volgens GlobalGAP. Dat gaat over gezondheid voor mensen. Maar natuurlijk vraagt uw gewas ook ‘gezond’ water. “Het hele waterzijdige systeem is op veel bedrijven best complex. In elke leiding, opslagsilo of in de unit of met waterbehandeling via techniek of met middelen, kan het water veranderen en daarmee ook de eigenschappen ervan op het gewas”, zo weet Ines van Marrewijk, productmanager bij Groen Agro Control.

Focus bij microbiologie ligt op het monitoren van water op een aantal plaatsen in het systeem. Ten minste zou men uitgangswater voor en na de ontsmetten en zeker het druppelwater regelmatig mogen controleren op kiemgetallen. Dat kan een beperkte controle zijn op alleen bacteriën en schimmels maar steeds meer bedrijven hechten er waarde aan om zogenaamd ‘Kiemgetal uitgebreid’ te laten bepalen waarmee ook de laagst mogelijke besmetting van Fusarium, Pythium en Phythophthora in beeld komt. En dat kan kritisch zijn om het systeem goed te beoordelen, want ook al controleert en ontsmet de teler het water, in opslag of in het systeem kan helaas weer vermeerdering van microbiologie plaatsvinden omdat er een paar sporen zijn achtergebleven.

Voldoende zuurstof in water en substraat zal naar de zomer toe, met hogere temperaturen, een uitdaging zijn. Meten is weten bij zuurstof en dat kan heel eenvoudig met sensoren. Goed om te realiseren dat we als lab bacteriën normaliter als aeroob kiemgetal bij 300 graden Celsius bepalen. Onder anaerobe, dus wat meer zuurstofarme omstandigheden komen anaerobe bacteriën meer tot ontwikkeling. Die kunnen we desgewenst op aanvraag ook tellen via anaeroob kiemgetal bacteriën in water. Doe deze bepaling erbij en niet als vervanging van het aeroob kiemgetal. Biologisch en chemisch zuurstofverbruik als analyse kan tevens een indruk geven van de activiteit in water.

Wat dat dan precies voor bacterie is, is vaak niet meteen duidelijk. “Een voorbeeld: Groen Agro Control benoemde vele jaren bepaalde wortelgroei ‘kralenwortels’ en weer een andere beeld ’dikke wortels’. Beide blijken een bacteriële oorzaak te hebben. Van veel bacteriën is nog niet dat die schadelijk kunnen zijn voor planten- en of wortelgroei. We weten inmiddels meer maar nog lang niet alles. De bacterie Ralstonia was ook zo’n ‘onbekende factor’ toen die plots opdook in roos en anthurium, dat was voorheen wereldwijd nog niet beschreven als ziekte in die gewassen.”

Controleer nutriënten niet alleen in drainwater of uitgangswater, maar neem ook met regelmaat een monster van het giftwater, is het advies. Zo kan men zien dat de instellingen en aanpassingen ook werkelijk zo bij de plant komen. En neem dan een giftmonster zoals het bij de plant komt of uit een dagvoorraad. Neem bij voorkeur geen monster uit de mengbak, niet terwijl die draait en zeker niet terwijl die stil staat. De menging van A en B bak met drainwater en vers water gebeurt via pulsen en is vaak niet erg homogeen in de mengbak zelf.

Via drift komen gewasbeschermingsmiddelen en zelfs onkruidbestrijdingsmiddelen in het open regenwaterbassin vaker voor dan je zou denken. Daarom is slootwater soms geen veilige bron. Laat bij twijfel niet alleen screening residu doen maar een uitgebreider analyse op remstoffen en herbiciden.

“Voor elk soort water hebben we geschikte pakketten. Vraag dus vooraf wat uw doel is zodat ons lab de juiste analyses kan inzetten. Neem ook notie van de informatie over monstermateriaal en hoeveelheid monster dat nodig is via onze pagina Materialen voor monstername.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ines van Marrewijk, productmanager bij Groen Agro Control, Distributieweg 1 – 2645 EG Delfgauw, telf. 015 2572511

Publicatiedatum: 
© GroentenNieuws.nl

 

Uitbreiding capaciteit pathogeen analyses bij Groen Agro Control

Uitbreiding capaciteit pathogeen analyses

Groen Agro Control breidt zijn testcapaciteit op het gebied van de pathogenen Salmonella spp en Listeria monocytogenes verder uit.

Hierdoor kunnen er nog meer monsters dagelijks ingezet worden en kan de volgende dag al doorgegeven worden of de PCR-methode positief of negatief is.

Bij positieve PCR-monsters volgt nog een bevestigingsstap, maar anders kan de klant een rapport ontvangen met de mededeling afwezig in 25 gram product.

Bedrijven binnen de AGF- en levensmiddelenindustrie die grote aantallen monsters voor deze pathogenen hebben, en tevens een snelle dienstverlening willen hebben, kunnen contact opnemen met onze collega Michel Witmer.

Analyse Karanjin

In antwoord op de recente eis van de belangrijkste supermarktketens en tussenpersonen, hebben wij het actieve ingrediënt Karanjin geïntroduceerd in onze multi-residu screening.

Er is momenteel geen toelating van Karanjin in de EU en een MRL van 0.01 mg/kg wordt dus toegepast. Omdat er veel aandacht is voor Karanjin hebben we een methode opgezet en kunnen we het nu analyseren met de GC-MSMS methode. Vanaf deze week zullen we Karanjin analyseren in de screenings methode. Hieronder nog wat informatie over de methode en component.

Niet toelaatbaar

Wat de wettelijke status betreft, is de werkzame stof momenteel niet als pesticide in de EU geregistreerd. Daarom zou de toepassing van een default-MRL van 0,01 mg/kg.
De juridische beoordeling van de werkzame stof in de biologische landbouw riep ook vragen op, aangezien bijvoorbeeld het gebruik van plantenextracten (als bladmeststoffen of plantenverrijkers) in de biologische landbouw in principe is toegestaan.
Wat de toxicologische evaluatie betreft, is er momenteel geen ARfD- of ADI-waarde (aanvaardbare dagelijkse inname) bekend aan de hand waarvan de in geval van detectie verkregen waarden kunnen worden beoordeeld.
Het feit dat de oorsprong, biologisch of chemisch, niet kan worden onderscheiden, heeft er echter toe geleid dat, zoals in het geval van de Matrine-kwestie, de distributieketens hebben besloten de invoer van groenten en fruit met residuen van deze werkzame stof te verhinderen, ten einde de consument te beschermen, terwijl de juridische situatie wordt opgehelderd.

Wat is Karanjin?

Karanjin is een furanoflavonol, een soort flavonoïde. Flavonoïden zijn een uitgebreide groep stikstofvrije organische verbindingen die wijdverbreid zijn in het plantenrijk. Het wordt verkregen uit de zaden van de karanjaboom, een boom die in het wild groeit in India. Karanjin is een acaricide (tegen teken en mijten) en ook algemeen insecticide. De werking van deze stof in de grond is dat het er voor zorgt dat Ammonium minder goed wordt omgezet naar Nitraat.

Deze stof kan vanaf nu ook door Groen Agro Control geanalyseerd worden en zit in de multi-residu screening LC-MSMS en GC-MSMS.

Uw product controleren op Karanjin of andere schadelijke stoffen?
Neem dan contact met ons op en overleg met onze collega Michel Witmer.

Analyse Ethyleenoxide

Heeft u Ethyleenoxide analyse met spoed nodig?
Rapport binnen enkele dagen mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

De analyse van Ethyleenoxide in sesamzaden

De afgelopen maanden zijn er in de EU meerdere partijen verontreinigd sesamzaad aangetroffen met India als land van herkomst. In deze partijen is een verhoogd gehalte aan Ethyleenoxide aangetroffen. In India wordt Ethyleenoxide gebruikt als desinfectiemiddel op sesamzaad. Het gebruik van Ethyleenoxide is in de EU niet toegelaten en dit middel heeft een MRL van 0,05 mg/kg voor sesamzaden.

Half oktober 2020 werd een terughaal actie van verontreinigde partijen sesamzaden gestart door de NVWA. Hierdoor is in de afgelopen periode een sterke vraag ontstaan naar de analyse van Ethyleenoxide in sesamzaden en producten waarin sesamzaden zijn verwerkt.

Gedurende de eerste weken werd ons residulab overspoeld met monsters sesamzaad of producten waarin sesamzaad is verwerkt (olie of crackers). In eerste instantie werd deze analyse uitbesteed bij een van onze partner laboratoria, maar door de lange wachttijd (oplopend naar 5 weken) hebben we deze analyse zelf opgezet. Na twee weken was het validatieproces afgerond en zijn we voor de klanten gaan analyseren. In eerste instantie met een LOQ van 0.02 mg/kg product. Door verdere optimalisatie aan deze analyse kunnen we nu ook een LOQ van 0.01 mg/kg halen. Dit betekent dat we nu ook de biologische sector kunnen ondersteunen met deze analyse. Onze methode is ook geschikt voor andere producten zoals granen.

Uw product controleren op Ethyleenoxide of andere schadelijke stoffen?
Neem dan contact met ons op en overleg met onze collega Michel Witmer.

Groen Agro Control treedt toe tot de Normec Group

Groen Agro Control heeft de afgelopen 25 jaar gebouwd aan een mooie onderneming die klanten ondersteunt met analyses en advies. Teneinde continuïteit en groei van onze onderneming te waarborgen, hebben we ervoor gekozen om vanaf 2 maart 2021 toe te treden tot de Normec Group. We zijn blij dat we deze stap hebben kunnen maken om samen in te zetten op nieuwe ontwikkelingen.

De Normec Group is een Nederlands bedrijf met vergelijkbare kernwaarden dat een totaalpakket aanbiedt op het gebied van kwaliteitstesten, analyses, veiligheid en inspecties in de gehele levensmiddelensector. Door deel uit te gaan maken van de Normec Group kunnen wij nu en in de toekomst een uitstekend dienstenpakket en hoogwaardige kennis aanbieden in de agro- en food sector.

Voor u als klant verandert er in principe niets. U kunt blijven rekenen op dezelfde kennis, kwaliteit en persoonlijke service en u houdt dezelfde contactpersonen bij Groen Agro Control. Wij zijn ervan overtuigd dat wij u als klant door toetreding tot de Normec Group een bredere en nóg betere dienstverlening kunnen bieden.

Wij hechten veel waarde aan het persoonlijk contact en heldere communicatie. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan zijn wij altijd beschikbaar voor nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Bert van Tol

Contactpersonen voor uw sector zijn:
Tuinbouw en telersverenigingen – Ines van Marrewijk
AGF Handel en Voedingsmiddelenindustrie – Michel Witmer
Akkerbouw en grasland – Joke de Geus
Peru – Andrea Pro
Overige landen – Han van der Put

Akkerwijze: behoefte aan bemestingskennis bij bedrijfsopvolgers

Akkerbouwers, met name bedrijfsopvolgers, hebben behoefte aan meer parate bemestingskennis. Volgens Joke de Geus van Groen Agro Control is die kennis nodig om minder afhankelijk te zijn van erfbetreders. Vaak zijn de bedrijfsopvolgers hoog opgeleid, alleen was die opleiding vaak gericht op een andere sector dan de akkerbouw. Daarom is bijspijkeren in de avonduren voor deze groep nuttig.

In vakblad Akkerwijzer van februari 2021 gaf De Geus uitleg over het beoordelen van de analyseresultaten in een laboratoriumrapport. Telers nemen geregeld monsters en laten die in de laboratoria onderzoeken op chemische, fysische en biologische kwaliteiten. „Bij het lezen van dat rapport hebben ze kennis nodig. Hoe interpreteer je de analyseresultaten, maak je een bemestingsplan en hoe kies je voor de meststoffen met de juiste kwaliteit?”

Omdat veel kennis de telers bereikt via toeleveranciers, denkt De Geus dat er meer regie naar de teler zelf kan. „Het is nog steeds zo dat wie de kennis heeft, de macht heeft. Als je een opleiding in een andere sector hebt, kan je verdieping van kennis in de bemestingsleer gebruiken.”

Bemestingskennis bestaat uit scheikundige kennis over meststoffen, over de bemestende waarde van groenbemesters en voorvruchten, de werking van de meststoffen in de plant en het herkennen van gebreksverschijnselen, als er een tekort is. Andere kennis gaat over zaken, zoals die in Akkerwijzer besproken werden: de structuurdriehoek, de kationuitwisselingscapaciteit (CEC), organische stof, bodemprocessen en bodembiologie.

In een serie speciale trainingen in de avonduren biedt Groen Agro Control een modulaire training aan voor de telers. Die helpt de cursisten van analyserapport naar een gericht advies per gewas. Telers kunnen basiskennis opdoen door zelf te kiezen welke delen van de cursus ze willen volgen. Informatie is te krijgen bij Groen Agro Control.

Publicatiedatum: 
Auteur: Jorg Tönjes
© Akkerwijze.nl

 

Ondergronds watersysteem; we weten veel (en veel niet)

Bijzondere vragen van telers, daar bijt Ines van Marrewijk van Groen Agro Control zich graag in vast. Als er een oplossing is voor een kwestie waar een teler mee zit, weet Ines die te vinden.

Momenteel is waterkwaliteit een van de grote thema’s, zo merkt ze. Het ondergrondse watersysteem is een wereld op zich, en hoeveel we er tegenwoordig ook van weten, er zitten nog steeds haken en ogen aan die we nog niet helemaal kennen, vertelt Ines. “Voor de toekomst moeten we dat beter in beeld hebben, want momenteel zijn de risico’s van achterblijvende ziekten moeilijk te verwijderen. Veel zie je helaas niet, letterlijk.”

Bacterie onbekend

De zoektocht naar de juiste methoden om bacteriën in het water te meten, vraagt aandacht vooraf. “Ben je op zoek naar een specifieke ziekteverwekkende soort zoals Agrobacterium of naar algemeen voorkomende bacteriën’’ legt Ines uit. “Het kan bijvoorbeeld gaan om groei van anaerobe bacteriën bij lage zuurstofwaarden. Daarop wordt niet vaak getest er dient specifiek naar gevraagd te worden. Anaerobe en aerobe bacteriën omgeven zich met een slijmlaag die onder andere biofilm in leidingen veroorzaken. Toevoegen van reinigingsmiddelen voorkomt de meeste biofilm in de leidingen zelf. Maar in dode uiteinden, koppelstukken of ruwe onderdelen blijft vervuiling en ziektekiemen vaak hardnekkig.  Verandering van samenstelling in water kan er soms toe leiden dat de groei van bacterie en ook gisten opeens ‘explodeert’.”

Wat dat dan precies voor bacterie is, is vaak niet meteen duidelijk. “Een voorbeeld: Groen Agro Control benoemde vele jaren bepaalde wortelgroei ‘kralenwortels’ en weer een andere beeld ’dikke wortels’. Beide blijken een bacteriële oorzaak te hebben. Van veel bacteriën is nog niet dat die schadelijk kunnen zijn voor planten- en of wortelgroei. We weten inmiddels meer maar nog lang niet alles. De bacterie Ralstonia was ook zo’n ‘onbekende factor’ toen die plots opdook in roos en anthurium, dat was voorheen wereldwijd nog niet beschreven als ziekte in die gewassen.”

DNA-sequentie

Een van de troeven die Groen Agro Control sinds kort in huis heeft om de identificatie van bacteriën een boost te geven, is de nieuwe techniek van Next Generation Sequencing. Middels DNA-sequentie kunnen verschillende varianten binnen een virus, bacterie of schimmel onderscheiden worden. Zo kunnen verschillenden genetische varianten van bijvoorbeeld virussen beter gemonitord worden. “Of we kunnen kwaliteitscontrole doen op microbiologische producten. Zo controleer je er alleen in zit wat erin zou moeten zitten. Zo kan met de genetische informatie van drainwater of wortels de microbiologische samenstelling in kaart gebracht worden. Hierbij worden dan zowel de nuttige als de schadelijke bacteriën, schimmels en virussen gedetecteerd.”

Door op die manier gebruik te maken van sequentie, focus je niet op slechts één organisme, maar zie je meteen ‘alle micro’s ’ in zo’n monster zitten. “Die sequentiemachine is in eerste instantie aangekocht voor virusonderzoek, daarna kijken we wat voorrang heeft. Voor elk doel zal de methode eerst gevalideerd moeten worden zodat kwalitatief hoogwaardige resultaten uit praktijkmonsters komt.”

Problemen oplossen

De focus bij micro ligt bij Groen Agro Control op het monitoren op teelt en daarnaast op het oplossen van problemen in de sector. Zo voorkomen we groeiproblemen in opkweek en bij telers door regelmatige analyse van het water. “Meet je via kiemgetallen in ‘schoon water’ enkele honderdduizenden bacteriën per milliliter dan is dat echt teveel, zeker voor stekgoed en zaailingen. Dan zitten de bacteriën goede beworteling in de weg, met mogelijk groeischade tot gevolg.”

Het verbeteren van de weerbaarheid is ook een sleutel tot beter water die het bedrijf in handen heeft. “Het magische woord ‘weerbaar’ vraagt in analyses het kijken naar zowel goed als schadelijke micro’s.  Met meer uitgebreide kiemgetallen krijg je niet alleen de algemene schimmels en bacteriën in het water in beeld maar ook kiemgetallen van plantenziekten en desgewenst ook van goedaardige schimmels in pakket ‘Kiemgetal Weerbaar’.

“We kijken dan niet alleen naar ziekteverwekkers, maar ook antagonisten – schimmels en bacteriën die planten helpen in plaats van tegenwerken, zoals Trichoderma. Zo’n meting moet je dan wel met een zekere regelmaat doen om een goed beeld te krijgen van de situatie op een bedrijf. Net als bij een UV-ontsmetter is het niet een kwestie van één keer meten, dat moet je blijven monitoren.”

Water en ToBRFV

Tot slot zoomt Ines nog even in op de connectie tussen water en ToBRFV of andere door water overdraagbare virussen.  Volgens haar is dat nog best een blinde vlek op een bedrijven vooral vanwege het complexe watersysteem. In principe is water niet de gevaarlijkste factor in de verspreiding van het gevreesde tomatenvirus. Tijdens de teelt is vooral sap-op-sapverspreiding de gevaarlijkste factor. “Maar tijdens de teeltwisseling is het risico van water en het drainwatersysteem een stuk groter. Je moet vaak 500% inzet in hygiëne plegen om 99% resultaat in virusvrij te kunnen krijgen. Of het gelukt is om het virus voor 100% te verwijderen weet je soms helaas pas nadat blijkt dat de nieuwe teelt schoon blijft.”

Hygiëne en het opstellen van protocollen is een specialisme van Groen Agro Control en Ines begeleiding telers ook op het bedrijf omdat hygiëne maatwerk blijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ines van Marrewijk, productmanager bij Groen Agro Control, Distributieweg 1 – 2645 EG Delfgauw, telf. 015 2572511

Publicatiedatum: 
Auteur: Annet Breure
© GroentenNieuws.nl

 

Listeria en ToBRFV in de AGF-handel

Listeria en ToBRFV zijn voor zowel telers als de toeleveranciers en de AGF-handel, een heet hangijzer. Michel Witmer, Productmanager bij Groen Agro Control, vertelt er graag meer over vanuit zijn ervaringen met de AGF-handel en levensmiddelensector.

Michel heeft weliswaar niet direct contact met telers, maar ook de kratten moeten er bijvoorbeeld goed schoongemaakt worden om bacteriën of virussen te verwijderen. Groen Agro Control adviseert daarover aan de hand van de door hen uitgevoerde PCR-testen.
“Er zijn bedrijven die professioneel reinigen voor derden. Die moeten dus reinigen en op verzoek van hun klanten valideren op afwezigheid van bepaalde micro-organismen, meestal virussen. Wat wij doen is periodiek of op verzoek kratten bemonsteren. Dat zijn er niet één of twee, maar echt tientallen.”
Worden er virusdeeltjes aangetroffen, dan weet je dat de reiniging niet goed is en dat er aanpassingen gemaakt moeten worden in het proces. Op verzoek van de klant test Groen Agro Control op aanwezigheid van virussen en ze kunnen ook eventuele onvolkomenheden in het reinigingsproces blootleggen.
Michel heeft geen direct contact met telersverenigingen, maar hij is zeker niet onbekend met het wereldje van de krattenwassers. In het verleden ging hij geregeld bij bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie langs om de krattenwassers te controleren op dosering reinigings- en desinfectiemiddelen. Daarbij werd hygiëne van de machine ook gecontroleerd en met de klanten besproken

Afwasteiltje

ToBRFV is een hardnekkig virus, zo heeft Michel gemerkt. “Je zou denken, dat beetje DNA, wat heet water erover en je bent klaar, maar zo is het niet. Het is een kwestie van de ideale combinatie vinden van diverse factoren: chemie, temperatuur, tijd en concentratie van het middel.” Met andere woorden, de Cirkel van Sinner moet compleet zijn.
Michel legt aan de hand van een herkenbaar voorbeeld uit hoe dit werkt. “Denk aan het ouderwetse afwasteiltje. Daar gaat een druppeltje Dreft in, heet water, een vies bord en een afwasborstel. Met koud water krijg je dat vet er niet af. Dus dan moet je of harder boenen, of langer wassen om die vervuiling van dat bord af te krijgen. Ga je met de temperatuur omhoog, dan hoef je minder hard te boenen en ben je sneller klaar. Dus op die manier moet je eigenlijk je reinigingsproces valideren.”

De ToBRFV-puzzel

Het tomatenvirus houdt de gemoederen nu al meer dan een jaar flink bezig. Op diverse plekken in de wereld steekt ToBRFV de kop op. “Binnen en buiten Europa zijn er nog steeds veel landen waar ze er last van hebben,” signaleert Michel. Hoe moeten we die puzzel oplossen?
“Hele goede hygiëne bij de teler is van belang, en ze moeten het kiemmateriaal waar ze mee beginnen goed in de gaten houden. Het lastige is alleen dat het niet te zien is.”
Een mogelijke oplossing is het ontwikkelen van resistent kiemmateriaal, maar ook dat biedt geen 100 procent zekerheid. “Je kan altijd nieuwe virussen krijgen met aanpassingen en andere eigenschappen. Kijk maar naar COVID, daar heb je inmiddels ook al een Engelse en Zuid-Afrikaanse variant. Wie zegt dat dat niet bij andere virussen mogelijk is?” Hygiëne is dus de crux.

En hoe voorkom je Listeria?

Michels hulp wordt ook geregeld ingeroepen bij het voorkomen van Listeriabesmettingen. Listeria is een veelvoorkomend micro-organisme. “Omdat mensen er ziek van kunnen worden, is het belangrijk dat het niet in het eindproduct aanwezig is.”
Soms hebben bedrijven een positief resultaat, zonder te weten waar het precies vandaan komt. Dan kan Michel langskomen voor advies. Het hele proces wordt nagelopen om op zoek te gaan naar probleemgevallen.
Het probleem met Listeria is dat het een hardnekkig micro-organisme is. “Bij een temperatuur tussen de nul en vijf graden kan het nog groeien. Dat is een temperatuur waarbij andere bacteriën niet kunnen groeien. Je moet dus extra goed letten op koude plekken en plaatsen waar condens wordt gevormd.” Werk je elke dag in de productie, dan zie je zelf de problematische plekken, zoals transportbanden, soms niet meer. Michel kan daarbij helpen met een extra paar ogen.
Hij inventariseert het productieproces en adviseert vervolgens wat een bedrijf nog extra kan doen aan reiniging. Een laag biofilm op een leiding is bijvoorbeeld een prima kweekbodem voor Listeria. “Die zit daar wel lekker en kan ondertussen lekker verder groeien. Als er dan toch via water of condens Listeria bij product komt, dan kan je weer een besmetting tegenkomen bij de microbiologische analyses van je eindproduct. Het is een soort krenteninfectie – het is niet homogeen verdeeld.”
Met Michels hulp kan een bedrijf die ongewenste krenten uit de pap pikken. “Dat vind ik ook leuk om te doen: klanten blij maken door problemen op te lossen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Witmer, productmanager bij Groen Agro Control, Distributieweg 1 – 2645 EG Delfgauw, telf. 015 2572511

Publicatiedatum: vr 5 feb 2021
Auteur: Annet Breure
© AGF.nl

Fotografie: Martin van der Marel

Eerste stap in verlagen van MRL overschrijdingen is inzicht in het hele proces

Elke AGF-handelaar krijgt er wel eens mee te maken, de een meer dan de ander: de overschrijding van de toegestane MRL-waarde op groenten en fruit en dat leidt onherroepelijk tot vernietiging van het product. Het overschrijven van de MRL heeft vaak diverse oorzaken. Michel Witmer, productmanager levensmiddelen bij Groen Agro Control, geeft dan ook het advies mee aan zijn klanten in de AGF om eens een top 5 van producten op te stellen waar ze de meeste problemen mee hebben. “Vanaf dat punt kunnen ze gaan werken naar verbetering en dus minder MRL overschrijdingen op groenten en fruit en zo het beperken van terugroepacties.”

Al 25 jaar beschikt Groen Agro Control over een gespecialiseerd laboratorium voor het analyseren van chemische- en microbiologische bestandsdelen op groenten en fruit. “Op basis van die analyses kunnen we als bedrijf ook advies geven over hoe het anders kan. Er spelen immers veel factoren een rol als het gaat om een MRL overschrijding: Wanneer komen er pesticiden in het fruit terecht? Tijdens de teelt, na de oogst of tijdens het transport in de container en communiceren de verschillende partijen met elkaar over de toegestane waarde voor de eindklant? Het komt ook voor dat dergelijke pesticiden soms per ongeluk worden toegediend. Denk maar aan een teler die stroomafwaarts water uit de rivier gebruikt die echter door een andere teler stroomopwaarts is vervuild.”

In gesprek met de teler

Michel ziet vooral dat overzees fruit uit Afrika, Zuid-Amerika en Azië soms een te hoog pesticiden gehalte hebben. “Het is daar soms moeilijker om goed contact te houden met de telers die producten verbouwen voor de Europese markt. Zeker als hier in Europa de regels weer veranderen met nog strengere eisen rond de MRL in producten. Neem als voorbeeld straks het nieuwe Pomelo-seizoen. Daarvoor zijn de regels weer veranderd voor gebruik van Chloorpyrifos, maar of een Chinese teler dan gelijk zijn manier van telen gaat aanpassen is maar de vraag. Of wat dacht je van een voorbeeld dichter bij huis: Chloorprofam in aardappelen en uien waarvan het gebruik sinds dit jaar verboden is in de EU.”

Advies

Michel geeft aan dat men vanuit Groen Agro Control advies kan geven over het aanpassen van de programma’s. “We kijken bijvoorbeeld naar het gebruik van alternatieven in gewasbeschermingsmiddelen en de toepassing op een bepaald moment in de teelt. Daarnaast zien we ook nog vaak dat er verschillende pesticiden gebruikt worden op één product met precies dezelfde werking. Dat zien we vooral veel op aardbeien gebeuren.” De grootste winst is voor veel AGF-importeurs te behalen in het tijdig doorgeven van MRL-wijzigingen aan hun leveranciers.

“De MRL is een vaste maximale waarde die vastgesteld wordt in het gebruik van bepaalde pesticiden en de wetgeving lijkt elk jaar strenger te worden. De Europese Commissie kondigt vaak een half jaar van te voren aan dat men de waarden verder gaat aanscherpen waardoor telers de kans krijgen om hun doseringen te verlagen of naar alternatieven kunnen zoeken. De retail in Europa hanteert echter nog strengere eisen op deze residuen en die verschillen ook nog eens per keten. Voor ons zou het werk wat makkelijker zijn als de retail transparanter is over hun specificaties om zo de sector en de laboratoria beter te informeren over de te nemen stappen.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Witmer, productmanager bij Groen Agro Control, Distributieweg 1 – 2645 EG Delfgauw, telf. 015 2572511

Publicatiedatum: do 3 sep 2020
Auteur: Thom Dobbelaar
© AGF.nl

Fotografie: Martin van der Marel