Analyse op residu van Matrine in AGF

Momenteel is er veel aandacht voor het de actieve stof Matrine. Dit is een alkaloïde dat door planten van het geslacht Sophora wordt aangemaakt en wordt in sommige landen als insecticide gebruikt in verschillende teelten. Matrine, is momenteel niet geregistreerd in de EU als gewasbeschermingsmiddel en heeft daarom een MRL van 0,01 mg/kg

Enkele Duitse Retail bedrijven hebben als eis dat producten die zij inkopen vrij moeten zijn van Matrine. Matrine wordt standaard gemeten in onze Multi-residu analyse en is te vinden op onze analyselijst voor AGF.

Groen Agro Control aanwezig op de HortiContact 2019

Op 19, 20 en 21 februari zijn wij aanwezig op de HortiContact in Gorinchem. U kunt ons vinden op standnummer K129. Loop gerust eens langs om kennis te maken of maak een afspraak met Ines van Marrewijk via i.vanmarrewijk@agrocontrol.nl.

 

 

Groen Agro Control aanwezig op de Fruit Logistica 2019

Op 6, 7 en 8 februari zijn wij aanwezig op de Fruit Logistica in Berlijn. U kunt ons vinden in Hal 3.2 op standnummer B-19. Loop gerust eens langs om kennis te maken of maak een afspraak met Michel Witmer via m.witmer@agrocontrol.nl.

 

 

Updates van de MRL-wetgeving

Onlangs zijn er weer 2 nieuwe verordeningen 2019/38 en 2019/50 gepubliceerd door de EU waarin aanpassingen van de MRLs worden aangekondigd. Verordening 2019/50 beschrijft MRL aanpassingen van chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprool, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalothrin, mepiquat, uienolie, thiacloprid en valifenalaat en zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 in werking treden.

Meer informatie over MRL-updates is te vinden op onze website.

Geaccrediteerde analyse van zware metalen in grond en compost

Veel van onze analyses worden volgens ISO 17025 geaccrediteerde methoden uitgevoerd. Ook de analyse van zware metalen in grond en compost is succesvol beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. De volgende zware metalen kunnen bepaald worden: aluminium, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, tin, zilver en zink.

De bepaling van het gehalte aan zware metalen in grond en compost wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 17294-2.

Op deze pagina vind u onze actuele documenten, ISO 17025-verrichtingenlijst en het certificaat van Accreditatie.

Groen Agro Control aanwezig op de Bio Beurs 2019

Op 23 & 24 januari zijn wij aanwezig op de BioBeurs in Zwolle. U kunt ons vinden op standnummer 185. Loop gerust eens langs om kennis te maken of maak een afspraak met Michel Witmer via m.witmer@agrocontrol.nl.

 

 

Uitbreiding van Groen Agro Control is in volle gang!

De laatste jaren is de vraag naar onze diensten enorm gestegen. Om ook in de toekomst onze uitgebreide services te kunnen aanbieden wordt er momenteel druk bijgebouwd op onze locatie. In de nabije toekomst zal in deze nieuwbouw veel grondmonsters worden geanalyseerd.

Geaccrediteerde analyse van zware metalen in voedingsmiddelen

Veel van onze analyses worden volgens ISO 17025 geaccrediteerde methoden uitgevoerd. Ook de analyse van zware metalen in voedingsmiddelen is succesvol beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. De volgende zware metalen kunnen bepaald worden: aluminium, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, tin, zilver en zink.

De bepaling van het gehalte aan zware metalen in Voedingsmiddelen wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 17294-2.

Op deze pagina vind u onze actuele documenten, ISO 17025-verrichtingenlijst en het certificaat van Accreditatie.

Screening van residuen in blad- en gewasmonsters

Naast het uitvoeren van snelle en betrouwbare analyses zijn de specialisten op ons laboratorium voortdurend bezig om onze analysemethoden verder te ontwikkelen. De afgelopen periode hebben we het screeningspakket van residuen van gewasbeschermingsmiddelen voor blad en (sier)gewasmonsters uitgebreid en verbeterd.

Wat is er concreet veranderd:

  1. De GC-MS is vervangen voor de nog betere GC-MSMS methode
  2. De lijst van componenten is uitgebreid met circa 50 componenten
  3. De detectielimiet is verlaagd voor bijna alle componenten naar 0.01 mg/kg
  4. Het aantal geaccrediteerde componenten is enorm uitgebreid:
    • LC-MSMS van 38 naar 145 componenten
    • GC-MSMS van 15 naar 215 componenten

De monsters worden vanaf maandag 19-11-2018 met deze verbeterde methode geanalyseerd. De vernieuwde analyselijst voor de screening van residuen op blad- en gewasmonsters is beschikbaar op onze website.

We gaan ervan uit dat we u hiermee op de juiste wijze informeren en dat we u door deze vernieuwingen nog beter van dienst kunnen zijn.

Indien u hier nog vragen over heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@agrocontrol.nl

Geaccrediteerde analyse voor Salmonella in feed

Onlangs hebben we onze scope van geaccrediteerde analyses weten uit te breiden met de analyse van Salmonella in Feed. Door deze uitbreiding van ons analysepakket kunnen wij de Feed sector nog beter van dienst zijn.