Screening van residuen in blad- en gewasmonsters

Naast het uitvoeren van snelle en betrouwbare analyses zijn de specialisten op ons laboratorium voortdurend bezig om onze analysemethoden verder te ontwikkelen. De afgelopen periode hebben we het screeningspakket van residuen van gewasbeschermingsmiddelen voor blad en (sier)gewasmonsters uitgebreid en verbeterd.

Wat is er concreet veranderd:

  1. De GC-MS is vervangen voor de nog betere GC-MSMS methode
  2. De lijst van componenten is uitgebreid met circa 50 componenten
  3. De detectielimiet is verlaagd voor bijna alle componenten naar 0.01 mg/kg
  4. Het aantal geaccrediteerde componenten is enorm uitgebreid:
    • LC-MSMS van 38 naar 145 componenten
    • GC-MSMS van 15 naar 215 componenten

De monsters worden vanaf maandag 19-11-2018 met deze verbeterde methode geanalyseerd. De vernieuwde analyselijst voor de screening van residuen op blad- en gewasmonsters is beschikbaar op onze website.

We gaan ervan uit dat we u hiermee op de juiste wijze informeren en dat we u door deze vernieuwingen nog beter van dienst kunnen zijn.

Indien u hier nog vragen over heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via info@agrocontrol.nl

Geaccrediteerde analyse voor Salmonella in feed

Onlangs hebben we onze scope van geaccrediteerde analyses weten uit te breiden met de analyse van Salmonella in Feed. Door deze uitbreiding van ons analysepakket kunnen wij de Feed sector nog beter van dienst zijn.

Verlenging en uitbreiding van onze BNN-erkenning

Onlangs hebben wij een verlenging gekregen van ons BNN-certificaat voor groente en fruit en bewerkte groente en fruit. Daarnaast is ons certificaat uitgebreid met twee nieuwe matrices namelijk thee en specerijen. Het Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) is een organisatie die de belangen van de biologische sector waarborgt. De kwaliteit van Laboratoria met een BNN-erkenning wordt gewaarborgd door strikte eisen waaraan zij dienen te voldoen. Met de hernieuwde en uitgebreidere scope van onze BNN-erkenning hopen we de biologische sector nog beter van dienst te kunnen zijn.
Ons nieuwe BNN-certificaat kunt u hier vinden.

Geaccrediteerde analyse van zware metalen in water

Veel van onze analyses worden volgens ISO 17025 geaccrediteerde methoden uitgevoerd. Ook de analyse van zware metalen in water is succesvol beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. De volgende zware metalen kunnen bepaald worden: aluminium, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel, tin, zilver en zink.

De bepaling van het gehalte aan zware metalen in water wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 17294-2. In die norm worden drinkwater, oppervlaktewater, grondwater, afvalwater en eluaten als voorbeeld genoemd van water waarvoor de methode toegepast wordt.

Op deze pagina vind u altijd onze actuele documenten, ISO 17025-verrichtingenlijst en het certificaat van Accreditatie.