Flexibele scope voor geaccrediteerde analyses van pesticiden in AGF en Granen

Na een positief beoordelingsonderzoek door de Raad voor Accreditatie (RvA) is het residulab van Groen Agro Control vanaf heden in het bezit van een flexibele scope voor de analyse op residuen van pesticiden in voedingsmiddelen, diervoerders, producten van plantaardige oorsprong en water.

Vanaf heden worden onderstaande residuen van pesticiden ook onder accreditatie gemeten:

Residu Screening LC-MSMS in AGF: Bensulfuron-methyl, Dimethirimol, Etoxazol, Fenbutatin Oxide, Buturon, Flupyridafurone, Isouron, Oxasulfuron, Quinoclamine, Terbuthylazine

Polaire pesticiden in AGF en Graan: Ethefon, Fosetyl, Fosforigzuur, AMPA, Glyfosaat, Glufosinaat

Op onze website worden de nieuwe analyselijsten voor AGF en graan beschikbaar gemaakt waarbij de nieuw geaccrediteerde stoffen worden opgenomen met een Q.