Lagere rapportagegrens voor fosforigzuur

Onlangs hebben wij onze methode voor fosforigzuur geoptimaliseerd. Hierdoor is het nu mogelijk om deze component in nog lagere concentraties te kunnen bepalen. Residu van fosforigzuur kan ontstaan door gebruik van het fungicide Fosetyl-aluminium of het gebruik van meststoffen op basis van kaliumfosfonaat.

De nieuwe rapportagegrens voor fosforigzuur in AGF- producten is: 0.05 mg/kg