Residumetingen in aardappelen en uien

U weet het beste wat de kwaliteit is van het product in uw bewaarschuur.
Laat u daarbij ondersteunen door de kwaliteitsmetingen van Groen Agro Control.

Metingen aan Maleïnehydrazide en 1,4 Sight

Voor de bewaring van aardappelen worden de werkzame stoffen maleïnehydrazide en 1,4 Sight toegepast.
De aardappelbewaring met 1,4 Sight (dimethylnaftaleen) gaat gepaard met metingen in de schil. De afname van 1,4 Sight concentratie in de schil is een maat voor de werking van de kiemremmer. Door te meten weet u of de bewaring op orde is en of een nieuw toepassing noodzakelijk is.
Maleïnehydrazide vormt de basis. MH wordt op aardappelplanten gespoten vóór de oogst van de aardappelen. Het wordt opgenomen door de bladeren en naar de knollen getransloceerd. Het beïnvloedt de kwaliteit van de aardappelen niet maar verhindert het vroegtijdig spruiten van de gerooide aardappelen. Maleïnehydrazide meten we in de gehele aardappel.

Metingen aan chloorprofam

Bent u jaren geleden gestopt met het gebruik hiervan, de kans bestaat op besmetting van aardappelen en uien in bewaarschuren waarin eerder chloorprofam werd gebruikt.
Om er zeker van te zijn dat u voldoet aan de MRL is het raadzaam om uw producten hierop te analyseren. Als uw producten geen chloorprofam bevatten zou dat kunnen betekenen dat aanpassingen in uw voorraadschuur niet nodig zijn.
Groen Agro Control is een geaccrediteerde (NEN-EN-ISO 17025) laboratorium. En kan voor u uw producten analyseren op deze stof.

Interesse?

Informeer naar de 1,4 Sight, maleïnehydrazide en/of chloorprofam testen bij Groen Agro Control.
Neem contact met ons op en lever een monster in, u ontvangt de uitslag binnen twee werkdagen.

U kunt zelf een monster nemen en dit opsturen naar ons laboratorium.
Geeft u voorkeur aan monstername door onze monsternemers, mail dan naar j.degeus@agrocontrol.nl of bel (015) 25 725 11.
Let wel, u moet altijd een opdrachtformulier meezenden:
https://agrocontrol.nl/wp-content/uploads/2020/06/Opdrachtformulier-pesticide-NL.pdf