Ethyleenoxide in levensmiddelenadditieven

Er worden strengere regels in het leven geroepen voor de omstreden stof ethyleenoxide in additieven.

De stof is goedgekeurd als werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen. Maar in de vorm van levensmiddelenadditieven is de stof omstreden vanwege de kankerverwekkende, mutagene en giftige effecten, en is derhalve niet in de EU toegestaan.
Toch wordt deze stof met regelmaat aangetroffen, onder andere in johannesbroodpitmeel en in capsules voor medicijnen in de farmaceutische industrie.
Johannesbroodpitmeel wordt vaak gebruikt voor bereiding van ijs en bakkerijproducten in de voedingsmiddelenindustrie.

Handhaving op ethyleenoxide was lastig door gebrekkige wetgeving. Derhalve heeft de Commissie besloten om in Verordening (EU) 231/2012 een maximum residugehalte van 0,1 mg/kg voor ethyleenoxide in levensmiddelenadditieven vast te stellen, en wel met ingang van 1 september 2022. Dit is op de bepaalbaardheidsgrens van deze stof, hetgeen wil zeggen dat dit de laagste residuconcentratie is die momenteel kan worden gemeten.

Het is derhalve belangrijk dat u uw producten laat testen of ze voldoen aan deze nieuwe MRL. Groen Agro Control is geaccrediteerd door de RVA om de analyse van Ethyleenoxide uit te voeren op levensmiddelenadditieven en capsules en speelt hiermee goed in op deze ontwikkelingen. De capsules worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie (supplementen) of farmaceutische industrie (geneesmiddelen).

Heeft u een geaccrediteerde Ethyleenoxide analyse met spoed nodig?
Rapport binnen enkele dagen mogelijk, vraag naar de voorwaarden.

Voor meer info: neem contact op met Michel Witmer, product manager Levensmiddelen, of bel +31(0)15 257 25 11