Groen Agro Control zet in op compostanalyses

Deze week ontving Groen Agro Control groen licht van de Raad voor Accreditatie voor het uitvoeren van analyses op organische reststromen als compost, GFT, groenafval en zuiveringsslib. Het laboratorium behaalde de accreditatie voor het uitvoeren…

Flexibele scope voor geaccrediteerde analyses van pesticiden in AGF en Granen

Na een positief beoordelingsonderzoek door de Raad voor Accreditatie (RvA) is het residulab van Groen Agro Control vanaf heden in het bezit van een flexibele scope voor de analyse op residuen van pesticiden in voedingsmiddelen, diervoerders,…

ARfD – berekening volgens het EFSA PRIMo model versie 3.1

Per 12 oktober 2020 berekent en rapporteert Groen Agro Control de uitputting van de ARfD (ARfD-waarde) voor Nederland met het EFSA PRIMo model 3.1. De Acute Referentie Dosis (ARfD) is een schatting voor de hoeveelheid van een pesticide in voedsel…

Groen Agro Control Peru neemt deel aan de Expoalimentaria 2020

Groen Agro Control Perú SAC neemt deel aan deze nieuwe versie van 2020 Expoalimentaria: Virtual Expoalimentaria van 30 september tot 15 november van dit jaar. Virtual Expoalimentaria is een commercieel platform dat is opgericht om belangrijke…

Groen Agro Control Peru behaald accreditatie voor de analyse van residuen van gewasbeschermingsmiddelen

Onze collega’s in Lima hebben de afgelopen maanden gewerkt aan de validatie van de analysemethoden voor residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Onlangs heeft de Nederlandse RvA deze inspanningen geëvalueerd en de accreditatie toegekend aan…

Groen Agro Control erkend door Skal biocontrole voor officiële analyses op biologische producten

Groen Agro Control is per 1 september erkend als officieel laboratorium voor analyse van officiële monsters voor Skal in de biologische sector. Dat geldt op monsters die worden genomen bij officiële controles en andere officiële activiteiten…

Nieuwe fosfaatindicatie pakt slecht uit

Groen Agro control adviseert telers om dit najaar nog een Pw-getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek.   Een akkerbouw bedrijf op de klei loopt de kans veel fosfaat gebruiksruimte mis te lopen doordat percelen in een…

MRL verlaging naar 0,01 mg/kg voor Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl met ingang van 13 november 2020

Op 23 juli jl. heeft de EU een correctie gepubliceerd op verordening EC 2020/1085. Deze verordening vermeldde voor de MRL-verlagingen van Chloorpyrifos en Chloorpyrifos-methyl een ingangsdatum van 6 Augustus 2020. Deze ingangsdatum is nu opgeschort…

Wijzigingen in de wetgeving voor Perchloraat en Chloraat

De analyse van Chloraat en Perchloraat Voor zowel Chloraat als Perchloraat zijn er onlangs wijzigingen in de EU wetgeving opgenomen. Vanaf 28 juni gelden er voor Chloraat maximumresidulimieten. In Europa is het gebruik van Chloraat…

Het gebruik van slootwater voor de beregening van gewassen is niet zonder risico’s.

Nu er zo weinig regen is gevallen zullen veel bedrijven de afweging weer maken om slootwater aan het gewas te geven. Met name in gebieden waar meerdere bedrijven op dezelfde watergangen zijn aangesloten is dat niet altijd zonder risico. Het…