swab-analyse

Goede hygiënemaatregelen in de kas ter preventie van bacteriën en virussen

Een goede hygiëne in de tuinbouw is van essentieel belang om bacteriën, schimmels en virussen buiten de deur te houden. Voor sommige virussen, zoals de tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), is hygiëne momenteel zelfs de enige uitkomst. Om er zeker van te zijn dat de kassen voldoen aan goede hygiëne, is het bijvoorbeeld goed om te controleren of de ontsmettingsmaatregelen doeltreffend zijn geweest. Groen Agro Control kan verschillende analyses uitvoeren om dit te controleren.

Door met een swab of drukplaatje langs risicoplekken te gaan, kan dit gecontroleerd worden. Een risicoplek in de kas is bijvoorbeeld de teeltgoot. Van hieruit komt herbesmetting naar de nieuwe teelt vaak voor.

Benieuwd of uw hygiëne maatregelen doeltreffend zijn geweest? Of heeft u behoefte aan advies over hygiëne maatregelen? Neem dan contact op met hygiënespecialist Ines van Marrewijk door een mail te sturen naar i.vanmarrewijk@agrocontrol.nl of te bellen naar 015 257 25 11. Of lees hier meer informatie.

Delft Research Group stijgt in drie jaar 57 plekken in de Hillenraad top-100

In de Hillenraad100 heeft de Delft Research Group dit jaar de 23ste plek bemachtigd. In drie jaar tijd zijn wij 57 plekken gestegen. Van positie 80 in 2016 tot positie 23 in 2019.
Deze positie hebben wij te danken aan de innovaties technologische oplossingen binnen onze bedrijven zoals de betrouwbare analyses van ons laboratorium Groen Agro Control.

MRL wijziging

Op 29 oktober heeft de EU verordening 2019/1791 gepubliceerd waarin wijzigingen van de MRLs worden aangekondigd. Verordening 2019/1791 beschrijft MRL aanpassingen van 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, vetalcoholen, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisineszuur en trifloxystrobin in of op bepaalde producten. Deze wijzigingen gaan in op 18 november 2019. De wijzigingen voor Pyridaben zijn met terugwerkende kracht geldig vanaf 13 augustus 2019.

Groen Agro control bezoekt ook dit jaar de Fruit Attraction in Madrid

Groen Agro Control bezoekt op 22 oktober de  Fruit Attraction in Madrid. Productmanager Michel Witmer zal hier aanwezig zijn om bezoekers te informeren over residu- en microbiologische analyses in AGF-producten. U kunt vooraf al een afspraak met hem maken via m.witmer@agrocontrol.nl of door te bellen naar 015 – 257 25 11.

Lagere rapportagegrens voor fosforigzuur

Onlangs hebben wij onze methode voor fosforigzuur geoptimaliseerd. Hierdoor is het nu mogelijk om deze component in nog lagere concentraties te kunnen bepalen. Residu van fosforigzuur kan ontstaan door gebruik van het fungicide Fosetyl-aluminium of het gebruik van meststoffen op basis van kaliumfosfonaat.

De nieuwe rapportagegrens voor fosforigzuur in AGF- producten is: 0.05 mg/kg

Residu analyse door Groen Agro Control Peru

Sinds januari 2019 voert Groen Agro Control Peru residuanalyses uit voor telers en exporteurs in Peru. Met de opening van onze vestiging in Lima is de mogelijkheid ontstaan om onze uitgebreide residuscreening GC-MSMS & LC-MSMS (>700 componenten) ook in Peru te kunnen aanbieden. Telers en exporteurs kunnen zo voor verlading toetsen of hun producten voldoen aan de Europese MRLs of aanvullende retail eisen.

Wilt u meer weten over onze diensten in Peru? Vraag ons naar de mogelijkheden of neem contact op met: Natxo de Elvira (n.deelvira@agrocontrol.nl)

MRL verlaging naar 0,01 mg/kg voor Fenbutatin oxide in citrusvruchten

De MRL wijzigingen die begin 2019 waren gepubliceerd in verordening (EU) 2019/90 zijn onlangs van kracht geworden. De wijziging met de grootste impact is de verlaging van de MRL voor Fenbutatin-oxide in citrusvruchten. De nieuwe MRL voor deze stof is 0,01 mg/kg waar deze voorheen 5,0 mg/kg was. Voor telers, exporteurs en importeurs van citrusvruchten is het dus van belang om hier extra goed op te letten want de kans op een MRL overschrijding is aanzienlijk. Fenbutatin-oxide is een insecticide en wordt door Groen Agro Control gemeten in de standaard LC-MSMS screening.

Snel en betrouwbaar analyseren op residu van glyfosaat

Het residu-lab van Groen Agro Control is gespecialiseerd in de analyses op residuen van bestrijdingsmiddelen. Naast onze uitgebreide Multi residu methode analyseren we ook op Glyfosaat. Deze analyse kan worden uitgevoerd in water, grond of gewassen. Glyfosaat is een herbicide en wordt in veel verschillende teelten toegepast waardoor er ook een hoge kans is dat Glyfosaat in het oppervlaktewater aanwezig is.

Indien u geïnteresseerd bent in onze diensten neem dan contact op met onze productmanagers.

Snel en betrouwbaar analyseren op residuen van gewasbeschermingsmiddelen

Het residu-lab van Groen Agro Control is gespecialiseerd in de analyses op residuen van bestrijdingsmiddelen. Met name AGF- en graanproducten kunnen we snel analyseren en rapporteren. Door middel van onze geaccrediteerde multi-residu-screening kunnen we meer dan 700 actieve stoffen tegelijk bepalen. Naast deze screening voeren we ook specifieke analyses uit zoals Fosetyl-Al, Ethefon, Perchloraat of Dithiocarbamaten.

Indien u geïnteresseerd bent in onze diensten neem dan contact op met onze productmanagers.

Updates van de standaard screening op residu voor AGF, granen en water

Onlangs hebben de specialisten van ons residulab weer een aantal belangrijke ontwikkelingen afgerond. Voor de matrices AGF, Graan en water zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd in de analysemethoden. Vanaf 23 april gelden er nieuwe analyselijsten voor AGF, Graan en water. Hieronder de wijzigingen op een rijtje.

AGF:
– Er is een specifieke analyse van prohexadion-calcium toegevoegd.
– De rapportagegrens van chloormequat en mepiquat is verlaagd van 0.01 naar 0.005 mg/kg.
– De accreditatie van zware metalen is toegevoegd en de daarbij behorende rapportagegrens.

Graan:

– De Analyselijst van de screening GC-MSMS en LC-MSMS voor granen is uitgebreid.
– De rapportagegrens van chloormequat en mepiquat is verlaagd van 0.01 naar 0.005.
– De accreditatie van zware metalen is toegevoegd en de daarbij behorende rapportagegrens.

Water:
– De Analyselijst van de screening GC-MSMS en LC-MSMS voor water is uitgebreid met 57 componenten.
– De accreditatie van zware metalen is toegevoegd en de daarbij behorende rapportagegrens.
– Er is een specifieke analyse van prohexadion-calcium toegevoegd.
– Er is een specifieke analyse van 6-benzyladenine toegevoegd.

Aanvullende componenten standaard screening in water

1-NaphthaleneacetamideBromoxynilDicambaFenisofamMCPASulfentrazon
2,4,5-TButuronDichloorpropFluazifopMCPBTEPP
2,4-DChloorfluazuronDichlorofenFluazinamMecopropTerbuthylazine
4-ChloorfenoxyazijnzuurChromafenozideDiclofopFlumethrinOrizalinTolfenpyrad
AlachloorClimbazoolDimethenamid-pFlupyradifuronePenflufenTriazoxide
AzimsulfuronClodinafopDimethirimolFluxapyroxadPinoxadenTriclopyr
BenoxacorCyantraniliproleDipropetrynFoximProsulfocarbValifenalaat
Bensulfuron-methylCyclanilideDithianonIndaziflamPyrimidifen
BentazonCyenopyrafenEtoxazoolIoxynilQuinoclamine
BixafenCyhexatin / AzocyclotinFenbutatinoxideIsouronSedaxane